ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Toplomeri / Termometri

Termometar (od grčkog θερμός (termo) u značenju „toplo“ i metar, „merenje") je uređaj koji meri temperaturu koristeći nekoliko različitih principa.
Sastoji se obično od dva elementa: senzora (čula, davača) temperature i od pretvarača izmerene vrednosti u formu pogodnu za ljudsko ili mašinsko očitavanje.
U procesu merenja temperature objekta, toplota se prenosi između objekta i termometra dok oba nisu u stanju ravnoteže temperature.
Prema tome, termometar u stvari meri temperaturu ekvilibrijuma (ravnoteže) a ne stvarnu inicijalnu temperaturu objekta.
Iz toga proizilazi da svako merenje temperature ima netačnosti, koje su utoliko veće što je toplotni transfer veći.