ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Zdravlje je nivo funkcionalne i metaboličke efikasnosti živog organizma.
Kod ljudi to je sposobnost individua ili zajednica da se adaptiraju i vladaju sobom prilikom suočavanja sa fizičkim, mentalnim, psihološkim i društvenim promenama u svom okruženju.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definiše zdravlje u njegovom najširem smislu i svojoj konstituciji iz 1948. godine kao „stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti”.
Lepota je estetska kategorija koja tradicionalno označava savršenstvo sklada.
U običnom govoru, lepotom se najčešće naziva svojstvo osobe, predmeta ili ideje koje nas ispunjava osećajem prijatnosti.
U filozofiji, lepota je jedna od temeljnih kategorija kojima se poimaju suštinska svojstva bića