ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Aparati za merenje pritiska

Redovno merenje krvnog pritiska je jako bitno jer se na taj način održava pritisak pod kontrolom pa se može i produžiti životni vek i sprečiti određeni problemi koji mogu nastati usled hipertenzije.
Krvni pritisak je sila kojom cirkulišuća krv deluje na jedinicu površine krvnog suda a nastala je viškom soli.
Ona takođe nastaje usled kontrakcija srčane muskulature i posledičnog potiskivanja krvi kroz kardiovaskularni sistem.