ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Stetoskopi, otoskopi

Stetoskop je medicinski instrument, aparat koji se koristi za osluškivanje rada srca i pluća.
Stetoskop je izumeo Rene-Teofil-Ijasent Laenek, francuski lekar, rođen 1781. godine.
Stetoskop je jednostavnog izgleda i sastoji se od takozvanog „mikrofona“ koji se prislanja na grudni koš pacijenta, gumenih cevčica kojima se zvuk dovodi do slušalica za uši.
Običan stetoskop nema nikakvih pokretnih niti elektro delova već samo mehanički sprovodi zvuk od grudi pacijenata do uha lekara.
Jedan od najjednostavnijih pregleda koji lekari danas vrše je osluškivanje pluća i srca pomoću stetoskopa.
Pomoću ovog instrumenta (aparata) čuju se šumovi pri radu pluća i srca.