ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Inhalatori i oprema za respiratornu terapiju

Inhalacija predstavlja unos leka u organizam putem aerosola. Najčešće se koristi u terapiji oboljenja respiratornih puteva.
Vrlo je komforan i prihvatljiv način aplikacije leka.
Lek unet inhalacijom deluje lokalno na sluzokožu disajnih puteva i brzo postiže terapijski efekat.