ZimskeCarolije
Ukupna cena:

Aktivni veš

Akcije
Sortiraj

Pošto je na velikim visinama veoma hladno, skijaši i planinari najčešće nose dugi veš.
Ranije se najviše koristio pamučni i vuneni veš, dok se danas koriste veštački materijali.
Ovi materijali se nekad nazivaju „aktivni“ materijali, a veš proizveden od njih „aktivni veš“.
Njihove glavne prednosti su to što se mnogostruko brže suše, lakši su i tanji.
Kompanije u kojima su ovi materijali razvijeni su ih zakonom zaštitili, tako da ih samo oni mogu proizvoditi.